OBVESTILA

Objavljen javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v letu 2013

Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil javni razpis za sofinanciranje programov in projektov Slovencev v zamejstvu in po svetu v letu 2013.

Rok za oddajo prijav je 7. februar 2012, odločbe pa bodo izdane najkasneje do 5. aprila oz. 15 dni po sprejemu proračuna za leto 2013, v kolikor proračun ne bi bil sprejet do navedenega datuma.

Razpisno dokumentacijo najdete na spodnjem linku:
http://www.uszs.gov.si/fileadmin/uszs.gov.si/pageuploads/besedilo_razpisa_B_2013.pdf

Leave a Reply