OBVESTILA

Poročilo o porabi dodeljenih sredstev za področje B (Slovenci po svetu) za leto 2012

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je na svoji internetni strani objavil obrazec za poročilo o porabi dodeljenih sredstev za področje B (Slovenci po svetu) za leto 2012, ki ga morate izpolniti vsi, ki ste v letu 2012 za svoje aktivnosti dobili finančna sredstva.

Pred izpolnjevanjem obrazca podrobno preberite navodila. Poročilu poleg izpolnjenega in podpisanega/ožigosanega obrazca OBVEZNO priložite kopije dokazil, ki potrjujejo namensko porabo dodeljenih sredstev. Brez priloženih dokazil je poročilo neustrezno.

Obrazec 2012- področje B Slovenci po svetu najdete na strani Urada
http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/

Rok za oddajo poročil: 31. januar 2013.

Dodatne informacije na tel. 01 230 80 00 ali po e-pošti urad.slovenci(at)gov.si.

Javni razpis 2013 za finančno podporo Slovencem po svetu bo objavljen v prihodnjih dneh.

Leave a Reply