OBVESTILA

Javni razpis za finančno podporo Slovencem po svetu, rok 1.12.2014

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je 17.10.2014 objavil:

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2015: finančna podpora Slovencem po svetu

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2015 znaša 800.000 EUR.

Na javni razpis za področje B se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Skrajni rok za oddajo vlog je 1.12.2014.

Vloge prosilci pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana, Slovenija.

http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/

Leave a Reply