OBVESTILA

Delovno mesto referenta za gospodarske zadeve na Generalnem konzulatu RS v Münchnu

Generalni konzulat Republike Slovenije v Münchnu razpisuje prosto delovno mesto referenta za gospodarske zadeve.

Generalni konzulat Republike Slovenije v Münchnu išče novega sodelavca (moški/ženska/drugo) za naslednje delovne naloge:

Referent za gospodarske zadeve (moški/ženska/drugo)

Opis delovnega mesta:
·        pomoč pri reševanju problematike, izpostavljene s strani ministrstev, ostalih institucij in podjetij;
·        organizacija in sodelovanje na poslovnih srečanjih / poslovnih delegacijah, sejemskih in drugih predstavitvah, seminarjih in konferencah ter drugih promocijskih dogodkih;
·        zbiranje in posredovanje informacij o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih, panogah, sejmih, zanimivih za slovenske institucije in podjetja;
·        svetovalna podpora pri vstopu na trg države sprejemnice;
·        pomoč podjetjem pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji;
·        svetovalna in informacijska podpora potencialnim tujim investitorjem;
·        izvajanje nalog v zvezi s pridobivanjem tujih investitorjev v sodelovanju z agencijo SPIRIT;
·        pregled in analiza makroekonomskega stanja v državi akreditacije,
·        koordinacija institucionalnega bilateralnega gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in državo akreditacije ter koordinacija gospodarskih aktivnosti, povezanih z EU in mednarodnimi organizacijami.

Pogoji:

·        najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja), univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja);

·        odlično ustno in pisno znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika;

·        delovne izkušnje na področju gospodarskih aktivnosti;

·        računalniška afiniteta in dobro poznavanje Microsoft programov (Word, Excel), pripravljenost učiti novih;

·        odlične komunikacijske veščine;

·        zaželjene izkušnje na področju organizacije dogodkov;

·        zaželjene izkušnje na področju odnosov z javnostjo, vključno s socialnimi mediji;

·        zaželjeno poznavanje slovenske kulture dediščine v Nemčiji;

·        vozniški izpit kategorije B;

·        potrdilo o nekaznovanju;

·        rezident Zvezne Republike Nemčije.


Nastop dela:

·        čim prej oz. takoj po prestanem varnostnem preverjanju za katerega je potrebno podati pristanek;

·        zaposlitev za polni delovni čas (40 ur tedensko) s premičnim urnikom;

·        zaposlitev za določen čas enega leta, s tri mesečnim preizkusnim obdobjem, z možnostjo podaljšanja pogodbe


Vse zainteresirane prosijo, da prijavo oz. motivacijsko pismo v slovenskem ali nemškem jeziku (največ 1 stran) in življenjepis (največ 2 strani) naslovite na elektronski naslov Generalnega konzulata Republike Slovenije v Münchnu z naslovom: Prijava za delo.

Leave a Reply