POROČILA

Seja Sveta Vlade RS za Sloevence po svetu, 22.3.2022

Tudi letos smo se uspeli srečati, nekateri osebno, drugi preko spleta. Poročali smo o življenju slovenskih skupnostih po državah, ki jih zastopamo. Glavni povdarek pa smo namenili ohranitvi slovenskega jezika in različnim načinom, s katerimi bi jezik približali v tujini živečim Slovencem. Predstavnikom vlade in ostalim članom sem predstavila in razdelila tudi našo zloženko, v kateri smo zbrali precej zgodovinskih dokumentov iz časa osamosvajanja in predstavili bogato delovanje slovenskih društev, učiteljev in misij v Nemčiji v zadnjih petdesetih letih.

Več na spodnjem linku:

Seja Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu | GOV.SI

Leave a Reply