OBVESTILA

Javni razpis Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za razpisni področji A in B v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu.

Spoštovane/spoštovani,

sporočamo, da je razpis Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu v petek, 12. oktobra 2018 objavil razpis za finančno podporo Slovencem po svetu. 

Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorec pogodbe ter vsebinskega in finančnega poročila) je na razpolago na spletni strani Urada: http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/ in v priponkah tega e-sporočila.

Namen javnega razpisa je finančna podpora Slovencem po svetu in s tem spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, ter njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo

Cilji javnega razpisa so:
1.        utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu,
2.        medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
3.        delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
4.        vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01 230 80 00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v času uradnih ur. Prosimo, da se obrnete na konzulate, ki jih vodijo karierni in ne častni konzularni funkcionarji. 

Rok za oddajo vlog na razpis je 16. november 2018.

Lepo pozdravljeni!

Leave a Reply