OBVESTILA

Javni razpis Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za finančno podporo Slovencem po svetu v letu 2018 s

Spoštovane/spoštovani,

v priponkah vam pošiljamo Javni razpis Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za finančno podporo Slovencem po svetu v letu 2018 s spremljajočo dokumentacijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Rok za oddajo vlog je 4. 12. 2017 (oddaja na pošto) oziroma osebna oddaja vloge 4. 12. 2017 do 15. ure v tajništvu urada.

Lepo pozdravljeni,

Valerija Persa

potrdilo o prejemu vloge JR 2018 B

dokumentacija_JR18_podrocje_B

besedilo_JR18_podrocje_B

Leave a Reply