POROČILA

Poročilo dosedanje predsednice koordinacije Gabrijele Žagar Ferreyra

Kot smo že objavili, smo 06.11.2016 izvolili novo vodstvo koordinacije, ki bo nadaljevalo po mojem prepričanju dobro zastavljeno delo in ga še nadgradilo.

Na tem mestu bi se želela zahvaliti za podporo v vseh treh mandatih (skupaj torej šestih letih), tako nekaterim posameznikom kot društvom, ki so vključena v koordinacijo, pa tudi tistim, ki ste mi kdaj vrgli kako poleno pod noge, saj so me ta polena dodatno utrdila. K sreči je bilo polen bistveno manj kot vzpodbudnih besed, pohval in pomoči, tako da zadovoljna predajam “žezlo” Valeriji in Sonji ter ostalim članom koordinacije in jim želim veliko uspeha pri njihovem delu.

Objavljam še poročilo za zadnji dve leti, ki sem ga prebrala na sestanku koordinacije:

»V zadnjih dveh letih je koordinacija sledila svojemu osnovnemu namenu, in sicer povezovanje društev in koordiniranje prireditev.

Na internetni strani koordinacije so objavljene vse prireditve, naslovi in drugi kontaktni podatki društev, redno sem objavljala tudi vabila na posamezne prireditve in ostale zanimivosti, občasno tudi kako poročilo in nekaj slik. Od začetka aprila 2012 do danes smo imeli že skoraj 57560 klikov, skupaj sem objavila 314 postov. Poleg tega informacije redno objavljam na Facebook-ovi strani Slovenci v Nemčiji.

Finance so urejene. Blagajnik Denis Slanič je svoje delo opravljal korektno in natančno, za kar se mu najlepše zahvaljujem. V zadnjih dveh letih je bilo poravnano veliko članarin. Tako v letu 2015 kot v letu 2016 smo prejeli sredstva z urada, ki smo jih porabili za jubilejna darila, poštne in potne stroške ter organizacijo lastnih dogodkov.

Pod streho smo uspešno spravili obe folkloriadi in oba posveta. Organizatorji so se izredno potrudili in prav vse prireditve so lepo uspele. Delno smo se že dogovorili, kdo bo prireditvi organiziral v naslednjem letu.

Lani je koordinacija s pomočjo društva Drava iz Augsburga organizirala nogometni turnir, letos smo z društvom ICS iz Münchna organizirali športni dogodek. V letu 2015 smo organizirali gledališko igro v Stuttgartu in Augsburgu, jesenske igre pa žal nismo uspeli realizirati, saj mi je gledališka skupina en mesec pred nastopom odpovedala prihod. Pripravili smo dve spoznavni srečanji za na novo priseljene Slovence.

S konzulatom v Münchnu redno in dobro sodelujemo. Hvala generalnemu konzulu Jožefu Kečku in konzulki I. reda Mateji Stojanovič ter ostalim sodelavcem za pomoč in sodelovanje. Prav tako dobro je sodelovanje z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nekajkrat nas sta nas obiskala minister Gorazd Žmavec in državni sekretar Primož Ilešič, ki delovno pokriva območje Nemčije.

Moja vloga navzven: koordinacijo predstavljam na internetni strani, na Facebook-ovi strani Slovenci v Nemčiji, radijskih in časopisnih medijih, kadar me kdo od novinarjev pozove, delo koordinacije pa sem obe leti tako ustno na seji kot v pisni obliki predstavila tudi na seji Sveta Vlade RS za Slovence po svetu. Prav tako sem bila lansko leto izbrana za častno govornico na srečanju Slovencev v zamejstvu in po svetu v parlamentu, kjer sem med drugim predstavila življenje Slovencev v Nemčiji, delo koordinacije in probleme, s katerimi se spopadamo.

Ko že omenjam sestanke koordinacije, moram ugotoviti, da je bila na zadnjih nekaj sestankih udeležba žal precej manjša kot bi si želela. Že zadnjič smo razpravljali o smislu koordinacije in osebno sem vsekakor prepričana, da je koordinacija potrebna, saj se na sestankih vsaj parkrat letno osebno srečamo in pogovorimo o težavah in pozitivnih zadevah po posameznih društvih. Prav tako je pomembna prisotnost na internetnih straneh, kjer so zbrane prireditve in dogodki posameznih društev in koordinacije. Zaradi vsega naštetega novemu vodstvu želim, da bo uspešno nadaljevalo naše delo in nadgradilo delo koordinacije z novimi in svežimi idejami.

Hvala vsem, ki se v okviru posameznih društev trudite po svojih močeh in se udeležujete naših sestankov. Prav posebna hvala vsem vam, ki ste me podpirali, mi stali ob strani in pomagali pri organizaciji dogodkov koordinacije in srečanj po posameznih mestih.

Koordinacija mi je tudi osebno zelo veliko dala, saj se je za to delo potrebno naučiti sodelovati z ljudmi, jim prisluhniti, kar morda ni vedno moja močna plat, se spoprijeti z organizacijskimi nalogami, premagati tremo in kdaj stopiti na oder, a upam, da sem kljub vsemu svoje poslanstvo dobro opravila.«

301539_10150367358722378_732272377_8275826_572978107_n

Leave a Reply