POROČILA

Znanstveni članek: SLOVENSKI IZSELJENCI IN NJIHOVI POTOMCI V NEMČIJI

Znanstveni članek: SLOVENSKI IZSELJENCI IN NJIHOVI POTOMCI V NEMČIJI izpod peresa

Dr. Marijance Ajše Vižintin
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije/
ZRC SAZU, Slovenian Migration Institute
Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
http://isim.zrc-sazu.si/sl#v

Članek je bil objavljen v znanstveni reviji Dve domovini / Two
Homelands, 2016, št. 43:
http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/issues/articles_list/43/2016

Članek bo predstavljen tudi na 21. posvetu slovenskih organizacij v južni Nemčiji, ki bo potekal od 4.-6.3.2016 v Baasmu. Avtorica nas vabi v petek, 4.3.2016, na okroglo mizo, saj bi rada z nami odprla nove teme:
– sodelovanje slovenskih društev z lokalnim (nemškim) okoljem
– vprašanje (so)financiranja društvenih prostorov.

Vabljeni v čim večjem številu.

Leave a Reply