OBVESTILA

http://www.slovenci.si/

Poročila in slike z raznoroznih prireditev in dogodkov lahko objavljate tudi na spodnji strani, ki jo je ustanovil Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu z namenom, povezovanja Slovencev po celem svetu, in da nam, ki živimo zunaj slovenskih meja, omogočijo, da lahko obveščamo o dogodkih v državah, v katerih živimo.
http://www.slovenci.si/

Leave a Reply