OBVESTILA

RAZPIS ZA OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE NA STALNEM PREDSTAVNIŠTVU RS PRI EU V BRUSLJU, rok za prijave: 5.3.2015

RAZPIS ZA OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE NA STALNEM PREDSTAVNIŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE PRI EU V BRUSLJU

19. februar 2015

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU v Bruslju objavlja razpis za opravljanje študijske prakse od aprila 2015 do sredine julija 2015.

Študijska praksa se bo izvajala v prostorih Stalnega predstavništva RS pri EU v Bruslju, na naslovu Rue du Commerce 44 ter po potrebi in v skladu z dogovorjenim programom v prostorih Sveta EU. Izbrani kandidat oz. kandidatka bo imela možnost praktičnega vpogleda v delo Stalnega predstavništva ter bo v neposredno pomoč diplomatom pri njihovem rednem delu na različnih oddelkih predstavništva.

Na razpis se lahko prijavijo študentje višjih letnikov slovenske ali tuje fakultete, prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, katerih študijski program je vezan na vsebino dela Stalnega predstavništva. Prijavijo se lahko slovenski študenti, ki so na študijski izmenjavi v Bruslju oz.
študirajo na belgijskih univerzah.

Praksa se opravlja kot volonterska praksa. Stroške nastanitve in potne stroške prihoda in odhoda v Bruselj si morajo izbrani kandidati kriti sami. Kandidat si je dolžan urediti zdravstveno zavarovanje, kar izkaže z veljavnim potrdilom, ki ga mora predložiti na vpogled predstavništvu.

Prijave z življenjepisom, priporočilom profesorja in kratkim motivacijskim pismom, v katerem opredelite, katero področje vas zanima in kaj pričakujete od študijske prakse, pošljite na naslov .

Rok za prijavo je 5. marec 2015. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

O odobritvi, začetku nastopa in trajanju prakse odloči Stalno predstavništvo RS pri EU po predhodni odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi sprememb Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1C, Ur. l. RS, št. 108/09), pred nastopom študentske prakse varnostno preveri.

Leave a Reply