VABILA

Predavanje slovenske zgodovinarke dr. Lilijana Žnidaršič v Tübingenu, 27.10.2014

Dr. Irma Kern z Univerze v Tübingenu nas vabi na predavanje slovenske zgodovinarke.

V ponedeljek, 27.10.2014, ob 18.00 uri bo na Univerzi v Tübingenu nastopila zgodovinarka dr. Lilijana Žnidaršič Golec, docentka za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka na Filozofski fakulteti v Ljubljani in višja svetovalka – arhivistka v Arhivu Republike Slovenije. Raziskovalno se posveča predvsem cerkveno-zgodovinskim vprašanjem druge polovice 15. in 16. stoletja. Imela bo predavanje na temo Antiklerikalizem in nasilje nad duhovniki v deželi Kranjski v 18. stoletju.

Predavanje bo na Univerzi Tübingen, Hegelbau, predavalnica 228, Wilhelmstasse 36.

Leave a Reply