OBVESTILA

Eko dežela: “Zgodba iz Stuttgarta, Nemčija – Gabrijela Žagar”

V mesečniku EKO DEŽELA (nov. 2013) je bil objavljen intervju z mano. Vabljeni k branju.

Tudi sicer je mesečnik vreden branja, tako da si ga lahko naročite v papirnati obliki ali se k branju prijavite na njihovi internetni strani.
http://www.ekodezela.si/index.php/item/208-eko-de%C5%BEela-%E2%80%93-november-2013

Gabriela_Zagar

Leave a Reply