POROČILA

Srečanje na veleposlaništvu v Berlinu, dne 20.7.2013

Poročilo o srečanju s Slovenci iz Berlina, dne 20.7.2013, objavljeno na strani slovenskega veleposlaništva.

Srečanje Slovenk in Slovencev ter pogovor z Gabrijelo Žagar

Veleposlaništvo RS v Berlinu je v četrtek, 20. junija 2013 organiziralo srečanje Slovenk in Slovencev ter pogovor z Gabrijelo Žagar, ki Slovence v Nemčiji predstavlja v Svetu Vlade RS za Slovence po svetu, dodatno pa iz Stuttgarta vodi še koordinacijo slovenskih društev na jugu Nemčije.

Gabrijela Žagar je več kot petdesetim udeležencem srečanja na veleposlaništvu predstavila svoje delo in prizadevanja za ohranitev slovenske identitete v tujini, probleme, s katerimi se dandanes v Nemčiji srečujejo slovenska društva ter dogodke, s katerimi na nemških tleh poskuša povezovati rojake (npr. Folkloriada, Konferenca za povezovanje z gospodarstveniki, vsakoletni Posvet za mlade itd.)

Sledila je živahna razprava, v kateri so gostje razpravljali o različnih pogledih na slovenska društva v nemškem prostoru ter o možnostih za boljše povezovanje Slovencev in Slovenk v Berlinu in na sploh v Nemčiji. Glavna tema razprav je bila realizacija različnih slovenskih projektov v Berlinu, kjer so udeleženci izrazili željo po izoblikovanju skupnega kulturnega foruma oz. t.i. slovenskega inkubatorja, kjer bi se lahko ljudje povezovali in uresničevali svoje najrazličnejše ideje. Ob prihajajočem dnevu državnosti je pogovoru z Gabrijelo Žagar sledilo prijetno druženje ob manjši pogostitvi z domačo potico in prekmursko gibanico ter okusnim slovenskim vinom.

href=”http://koslovenija.files.wordpress.com/2013/06/berlin-129.jpg”>SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC<a

Leave a Reply