OBVESTILA

izjava članov Sveta Vlade RS za Slovence po svetu

skupna izjava članov Sveta Vlade RS za Slovence po svetu v zvezi s predlogom o ukinitvi samostojnega ministrstva in priključitvi Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu k ministrstvu za kulturo

“Člani Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu z veliko zaskrbljenostjo gledamo na namero morebitne nove vladne koalicije, de ukine ministrstvo brez listnice, ki je zadolženo za Slovence v zamejstvu in po svetu, pristojni urad pa pripoji ministrstvu za kulturo. Člani sveta menimo, da bi uresničitev teh dveh potez pomenila nazadovanje v razvoju slovenske države po dvajsetih letih osamosvojitve in pol milijona Slovencem zunaj meja bi bila tako odvzeta zaslomba, ki jim jo je matična država nudila do sedaj. Zadovoljivo delovanje ministrstva in urada v mandatih vlad iz različnega političnega prostora je dovolj jasen razlog za ohranitev samostojnega ministrstva. Obe dosedanji vladi in oba ministra sta razumela pomembnost resorja, ki ni le v vladnem, temveč v narodnem interesu in spada v državno politiko Republike Slovenije. Izhod iz dosedanje krize gotovo ne bo lažji po oslabitvi povezave domovine z rojaki v zamejstvu in po svetu. Nasprotno, to povezavo bi bilo treba še okrepiti! Znižanje nivoja in prizadeta avtonomija urada bi Slovence v zamejstvu in po svetu oškodovala in jih spet nerazumljivo postavila v čuden drugorazredni položaj. Upamo in pričakujemo, da do realizacije omenjene pobude ne bo prišlo, in da bo morebitna nova vlada Slovence v zamejstvu in po svetu še naprej upoštevala kot polnopravne partnerje in delovala povezovalno, v dobro krepitve mednarodnega položaja Republike Slovenije ter njenih razvojnih potencialov.”

Še novica objavljena na RTV SLO s komentarji. Žalostno, kako nas Slovence na tujem vidijo nekateri posamezniki.

http://www.rtvslo.si/slovenija/svarila-krize-ne-bomo-resili-ce-oslabimo-povezavo-domovine-z-rojaki-po-svetu/303600#comments

In moj komentar na strani 5, ker enostavno nisem mogla biti tiho.

“Čudijo me napadi na gospo Ljudmilo Novak, ki nima prav velike zveze z objavljeno novico. Zgornjo izjavo so podali člani Sveta Vlade RS za Slovence po svetu in Novakova na to izjavo ni imela nikakršnega vpliva. Poleg tega se mi zdi naslov nekoliko zavajujoč, saj si Slovenci na tujem ne domišljamo, da imamo ravno mi neko čarobno paličico, ki bi Sloveniji pomagala iz krize. Stavka “Krize ne bomo rešili, če oslabimo povezavo domovine z rojaki po svetu.” v izjavi sveta ni mogoče najti. Celoten in neskrajšan tekst je bil objavljen npr. na strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: http://www.uszs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/737/2757/
Naravnost žalosti me nastrojenost posameznikov proti Slovencev, ki smo se zaradi različnih razlogov znašli zunaj slovenskih meja. Zamejci so se praviloma na drugi strani meje znašli zaradi spleta zgodovinskih okoliščin, izseljenci smo se večinoma odpravili s trebuhom za kruhom. Vsem nam je skupna želja, da stika z domovino ne bi izgubili in razumljivo je, da bi zaradi direktnejše povezave z vladnim aparatom želeli imeti svojega ministra. Iščemo argumente, ki bi govorili v našo korist in se mi zdi na tem mestu nepotrebno vpletati ukinitev ministrstva za kulturo. Večina se nas strinja, da tudi ta poteza ni bila dovolj premišljena in smotrna.”

Leave a Reply