OBVESTILA

VOLITVE PREDSEDNIKA RS, DNE 11.11.2012

Informacije za slovenske državljane glede volitev predsednika RS, ki bodo 11.11.2012, objavljene na strani Generalnega konzulata v Münchnu.

http://www.muenchen.konzulat.si/index.php?id=1310&tx_ttnews[tt_news]=13721&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=d397053274

03.09.2012

Volitve predsednika Republike Slovenije – OBVESTILO VOLIVCEM V TUJINI

Predsednik državnega zbora je razpisal volitve predsednika Republike Slovenije. Za dan volitev je določil nedeljo 11. novembra in nedeljo 2. decembra 2012 za dan izvedbe morebitnega drugega kroga volitev.

IZSELJENCI (polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Nemčiji) bodo prvo obvestilo o razpisu volitev in načinu glasovanja prejeli po pošti skupaj z volilnim materialom.

Izseljenci lahko glasujejo:

na volišču na Generalnem konzulatu RS v Münchnu, in sicer v nedeljo 11. novembra 2012 med 9. in 17. uro – po pošti v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji) – v ta namen bodo v Sloveniji odprta posebna volišča (OMNIA). Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo Državni volilni komisiji najkasneje do 8. novembra 2012. Obrazec je dosegljiv tukaj.

ZDOMCI (polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji) lahko glasujejo:

na volišču na Generalnem konzulatu RS v Münchnu, v kolikor bodo najkasneje do 11. oktobra 2012 Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje na Generalnem konzulatu RS v Münchnu. Obrazec je na voljo tukaj. – po pošti, v kolikor bodo najkasneje do 11. oktobra 2012 Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje po pošti. Obrazec je na voljo tukaj. – na volišču v Republiki Sloveniji (kjer so vpisani v volilni imenik).

Izpolnjen in podpisan obrazec za glasovanje po pošti ali za glasovanje na Generalnem konzulatu v Münchnu je potrebno posredovati na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, Ljubljana, Slovenija, na številko telefaksa 00 386 1 433 1269 ali skenirano na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Državljani RS s stalnim prebivališčem v Nemčiji imajo možnost, da na Generalnem konzulatu RS v Münchnu preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa.

Potrjevanje obrazcev podpore:

Skladno z določbami Zakona o volitvah predsednika republike lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke, poslanci državnega zbora in volivke in volivci (v nadaljevanju volivec).

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije dosegljivi tudi na njihovi spletni strani (www.dvk.gov.si) in sicer najkasneje do 17.10.2012.

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, to pa lahko storijo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Podpisani obrazec podpore volivec podpiše pred uradno osebo Generalnega konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v RS.

Informacije o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk.gov.si/), v primeru nejasnosti pa se lahko obrnete tudi na tukajšnji Generalni konzulat.

Leave a Reply