OBVESTILA

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, objavlja Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu.

 

Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2020:

finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Besedilo razpisa A.

Dokumentacija A.

Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2020:

finančna podpora Slovencem po svetu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo

Besedilo razpisa B.

Dokumentacija B.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS z dne, 4. 10. 2019.

S pozdravi,

Valerija Persa

(predsednica koordinacije za slovenska društva v južni Nemčiji)

DOBRODOŠLI V NEMČIJI, OBVESTILA

Objava razpisa za Dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019/2020

Pozdravljeni,

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 14.8.2019 na svoji spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/

objavil razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019/2020. Rok prijave je do vključno 30. 9. 2019.

Kontakt za morebitna dodatna vprašanja:

Nives Prezelj

Oddelek za štipendije in programe Ad futura

Tel:+386 (0)1 43 41 550

OBVESTILA, VABILA

24. POSVET slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev in članov folklornih skupin v Nemčiji Familienferiendorf Langenargen 10. 5. 2019 – 12.5.2019

Spoštovani,

slovensko kulturno, športno društvo Planinka Ravensburg vas v soorganizaciji s Koordinacijo slovenskih društev v južni Nemčiji obveščamo in ob enem vabimo na 24. Posvet slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev in članov folklornih skupin v Nemčiji, kateri se bo odvijalo letos na Bodenskem jezeru, natančna lokacija: Familienferiendorf Langenargen, Rosenstr. 11/1, 88085 Langenargen, 10.5.2019 do 12.5.2019.

V okviru 24. posveta se bodo zvrstila predavanja na željene teme, za Slovence živeče v Nemčiji in sosednjih državah. Organizirane bodo delavnice plesa, petja in igre. V letošnjem letu bomo organizirali delavnice za otroke, zato iskreno vabljene prav vse družine. Glede na odziv in želje vseh vas, vam tudi sporočamo, da letošnja predavanja, ne bomo izvajali istočasno kot delavnice, zato se boste lahko tako delavnic, kot tudih posameznih predavanj vsi udelželi. V času trajanja posveta vam letos pripravljamo presenečenje.

Veseli nas, da se boste letošnjega  posveta udeležili v čim večjem številu, saj boste z vašo pristnostjo  podprli prostovoljna slovenska drušva v Nemčiji, ter s tem tudi popestritev programa na posvetu.

Program posveta ter prijavnice Vam posredujemo, takoj ko bodo v celoti pripravljene.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Odbor društva Planinka EV Ravensburg in Koordinacija slovenskih društev v južni Nemčiji

OBVESTILA

Javni razpis Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za razpisni področji A in B v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu.

Spoštovane/spoštovani,

sporočamo, da je razpis Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu v petek, 12. oktobra 2018 objavil razpis za finančno podporo Slovencem po svetu. 

Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorec pogodbe ter vsebinskega in finančnega poročila) je na razpolago na spletni strani Urada: http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/ in v priponkah tega e-sporočila.

Namen javnega razpisa je finančna podpora Slovencem po svetu in s tem spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, ter njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo

Cilji javnega razpisa so:
1.        utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu,
2.        medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
3.        delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
4.        vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01 230 80 00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v času uradnih ur. Prosimo, da se obrnete na konzulate, ki jih vodijo karierni in ne častni konzularni funkcionarji. 

Rok za oddajo vlog na razpis je 16. november 2018.

Lepo pozdravljeni!

OBVESTILA

Javni razpis Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za finančno podporo Slovencem po svetu v letu 2018 s

Spoštovane/spoštovani,

v priponkah vam pošiljamo Javni razpis Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za finančno podporo Slovencem po svetu v letu 2018 s spremljajočo dokumentacijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Rok za oddajo vlog je 4. 12. 2017 (oddaja na pošto) oziroma osebna oddaja vloge 4. 12. 2017 do 15. ure v tajništvu urada.

Lepo pozdravljeni,

Valerija Persa

potrdilo o prejemu vloge JR 2018 B

dokumentacija_JR18_podrocje_B

besedilo_JR18_podrocje_B

OBVESTILA

Dobrodošla med nami gospa generalna konzulka Dragica Urtelj!

Spoštovana gospa generalna konzulka Dragica Urtelj,

 v imenu koordinacije društev za južno Nemčijo vam izrekam iskreno dobrodošlico. Upamo in želimo, da se boste med nami dobro počutili in bomo skupaj ustvarili veliko novega in pozitivnega za slovenske izseljence v naših krajih.

Slovenska društva v južni Nemčiji namreč verjamemo, da so naše najbolj pomembne naloge povezovanje med društvi, ohranjanje slovenstva, skrb za slovenski jezik in kulturo ter povezovanje vseh Slovencev tako v Zvezni Republiki Nemčiji kot v ostalih evropskih državah in po svetu. Pri tem skušamo organizirati različne prireditve in srečanja, zato bomo veseli, če se boste lahko vabilom na naše prireditve odzvali in vas že vnaprej lepo vabimo med nas.

Valerija Persa

(predsednica Koordinacije)