OBVESTILA

Javni razpis Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za finančno podporo Slovencem po svetu v letu 2018 s

Spoštovane/spoštovani,

v priponkah vam pošiljamo Javni razpis Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za finančno podporo Slovencem po svetu v letu 2018 s spremljajočo dokumentacijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Rok za oddajo vlog je 4. 12. 2017 (oddaja na pošto) oziroma osebna oddaja vloge 4. 12. 2017 do 15. ure v tajništvu urada.

Lepo pozdravljeni,

Valerija Persa

potrdilo o prejemu vloge JR 2018 B

dokumentacija_JR18_podrocje_B

besedilo_JR18_podrocje_B

OBVESTILA

Dobrodošla med nami gospa generalna konzulka Dragica Urtelj!

Spoštovana gospa generalna konzulka Dragica Urtelj,

 v imenu koordinacije društev za južno Nemčijo vam izrekam iskreno dobrodošlico. Upamo in želimo, da se boste med nami dobro počutili in bomo skupaj ustvarili veliko novega in pozitivnega za slovenske izseljence v naših krajih.

Slovenska društva v južni Nemčiji namreč verjamemo, da so naše najbolj pomembne naloge povezovanje med društvi, ohranjanje slovenstva, skrb za slovenski jezik in kulturo ter povezovanje vseh Slovencev tako v Zvezni Republiki Nemčiji kot v ostalih evropskih državah in po svetu. Pri tem skušamo organizirati različne prireditve in srečanja, zato bomo veseli, če se boste lahko vabilom na naše prireditve odzvali in vas že vnaprej lepo vabimo med nas.

Valerija Persa

(predsednica Koordinacije)

 

 

OBVESTILA

XVI. Nagradni natečaj Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela

Spoštovani,

v prilogi vam  iz strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu posredujemo pdf in word  XVI. Nagradnega natečaja  Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi:

A: Slovenci v zamejstvu
B: Slovenci v izseljenstvu.

Hvala za vaše sodelovanje in lep pozdrav,

Valerija Persa
razpis 16. natečaja
razpis Nagradnega natečaja XVI
 

OBVESTILA

Razpis za dodelitev štipendij Za vse Slovence v tujini, ki bodo v prihodnjem študijskem letu (2017/2018)študirali v Sloveniji

Lepo pozdravljeni,

S klikom na spodaj priloženi povezavi, lahko dobite informacije  za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2017/2018. Rok prijave je do vključno 30. 9. 2017.

Priloženi link:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-slovence-v-zamejstvu-in-slovence-po-svetu-za-studijsko-leto-20172018-234-jr/

Lep pozdrav

 

 

OBVESTILA, VABILA

Zakonodajni referendum zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT)

Spoštovani,

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4. julija 2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, šr. 34/17.Državljane in državljanke Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji nimate stalnega prebivališča ali se v času izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), to je v nedeljo, 24. septembra 2017, nahajate v tujini, obveščamo:

da bo v nedeljo, 24. septembra 2017, med 9.00 in 17.00 odprto volišče v prostorih Generalnega konzulata Republike Slovenije v Münchnu.

Če ste v tujini le začasno in bi želeli glasovati na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu z odprtim voliščem ali bi želeli glasovati po pošti iz tujine, lahko to sporočite Državni volilni komisiji, in sicer najpozneje do 8. septembra 2017 do 24. ure.

V primeru, da v tujini stalno prebivate in se glasovanja na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ne morete udeležiti, lahko glasujete po pošti, če pravočasno, in sicer do 8. septembra 2017 do 24. ure, Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti.

OPOMBA: Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

Povezave do obrazcev obvestil za glasovanje po pošti iz tujine in informacije o možnih načinih uresničevanja volilne pravice najdete v nadaljevanju.

MOŽNOSTI GLASOVANJA

Volivci, ki bodo na dan glasovanja ZAČASNO v tujini (zdomci) lahko glasujejo:
1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS (v nadaljevanju: DKP), ali
2. po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji (v nadaljevanju DVK). Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
DVK  mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24 ure.

S spoštovanjem

logo konzulat

OBVESTILA, VABILA

Vabim vas, da sodelujte v raziskavi z naslovom Sodobne strategije slovenskih izseljencev za ohranjanje etnične identitete v Avstriji, Nemčiji in državah bivše Jugoslavije. Izpolnjeni vprašalnik prosim pošljite do 31. maja 2017 na !

 

Spoštovani!

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v Ljubljani izvaja raziskavo z naslovom Sodobne strategije slovenskih izseljencev za ohranjanje etnične identitete v Avstriji, Nemčiji in državah bivše Jugoslavije.

Raziskava poteka pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Vabim vas, da sodelujte v raziskavi in izpolnite spodnji vprašalnik do 31. maja 2017 ter ga pošljete na .

Vprasalnik CRP 2017, Nemcija 2 (link za vprašalnik)

Kontaktna oseba:

Dr. Marijanca Ajša Vižintin

Tel: 00 386 1 4706 488

Mobitel: 00 386 (0)40 620 354

Skype: marijancaajsavizintin

ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije Novi trg 2, 1000 Ljubljana Slovenija

 

Najlepša hvala za vaš čas in sodelovanje!

 

Lep pozdrav

 

OBVESTILA

Vprašalnik

Prijatelj Dejan Valentinčič prosi, da v okviru njegove raziskave odgovorite na spodnja vprašanja. Odgovore posredujte njemu direktno na email: . Hvala v naprej za sodelovanje.

1) Kdaj ste se izselili iz Slovenije in kam? Zakaj ste se odločili za selitev? Je vaša izselitev iz Slovenije trajna, ali se nameravate vrniti? S čim se preživljate?

2) Se družite s Slovenci, ki so se kot vi iz Slovenije izselili pred kratkim? Če da, ali gre za formalne povezave (društvo, klub, župnija) ali neformalna druženja? Kako ste prišli v stik s temi Slovenci? Za kakšno vrsto druženja gre, kaj običajno počnete? Kako pogosto se običajno srečujete? Koliko ljudi se vas običajno zbere?

3) V mnogih mestih živi tudi skupnost Slovencev, ki so se tja izselili že v bolj oddaljeni preteklosti (pred osamosvojitvijo Slovenije). Tudi oni so organizirani – slovenska župnija, klub itd. Ali poznate to skupnost (ne le njih, lahko tudi njihove potomce)? Imate kakšne stike z njimi? Poznate njihovo delovanje? Se udeležujete njihovih aktivnosti?

4) Imate kakšne stike s slovenskim veleposlaništvom/konzulatom?

5) Kakšna so vaša pričakovanja, da bi se morala Slovenija, kot matična država, obnašati do vas po svetu? Imate kakšne predloge za ukrepe, ki bi jih morala Slovenija sprejeti?