OBVESTILA

izpolnite anketo o E-knigi v slovenščini

Dobili smo prošnjo za izpolnitev ankete o E-knigi v slovenščini.

Spoštovani!

Zelo bomo veseli, če si boste vzeli 10 minut časa in sodelovali v raziskavi

E-knjiga v slovenščini kot eden izmed načinov ohranjanja vitalnosti jezika zunaj meja Slovenije

Anketa obsega 20 kratkih vprašanj in vam bo vzela približno 10 minut časa.

Raziskava bo zelo pripomogla k ugotavljanju zanimanja za knjigo v slovenščini pri vseh tistih, ki začasno ali stalno bivate v tujini in ohranjate stik s slovenščino.

Anketo bo možno izpolniti do vključno 5. julija 2016, k njej pa vas pelje klik na spodnji link:
https://docs.google.com/forms/d/1BmZj-hwnyEpharHflzDBN7jSXHpVYNhqXo47meYdQBo/viewform

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo!

Leave a Reply