OBVESTILA

Poročilo o 7. poslovni konferenci Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva

Dr. Zvone Žigon nam je poslal povezavo na spletno stran Urada, na kateri je poročilo o 7. poslovni konferenci Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva, ki so jo izpeljali v torek, 14. aprila 2015, v Murski Soboti.
Na dnu poročila so tudi povezave na prezentacije, ki so jih govorci uporabljali na konferenci, pa tudi nagovora ministra Gorazda Žmavca in ministrice Alenke Smerkolj.

Dr. Žigon se zahvaljuje vsem, ki ste se konference udeležili ali dejavno sodelovali na njej, pa tudi vsem drugim, ki spremljate delovanje urada.

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN:
http://www.uszs.gov.si/si/znanost_mladi_gospodarstvo/gospodarstvo/aktivnosti_v_letu_2015/7_poslovna_konferenca_mednarodnega_povezovanja_lokalnega_podjetnistva/

Leave a Reply