POROČILA

Poročilo po 20. posvetu slovenskih organizacij v Nemčiji, Gabrijela Žagar

Poročilo po 20. posvetu slovenskih organizacij v Nemčiji, Wiesbaden, 27.2.-1.3.2015

Na posvetu v Wiesbadnu sem se udeležila predavanj in okroglih miz in sama aktivno sodelovala v vodeni razpravi na temo “Aktualna problematika v delovanju društev v Nemčiji”. Z Jožetom Pahičem, predsednikom koordinacije društev severne Nemčije, sva poročala o delovanju obeh koordinacij, v nadaljevanju pa sem kot pripravo na sejo Sveta Vlade RS za Slovence po svetu, ki bo v začetku julija, predstavila točke, o katerih imam namen govoriti na seji in pozvala prisotne, da me popravijo oz. dopolnijo, kolikor bi želeli, da na seji spregovorim še o čem drugem.

V okviru vodene razprave smo imeli predsedniki posameznih društev in oba predsednika koordinacije priložnost, da predstavnikom iz Slovenije in ostalim prisotnim predstavimo trenutno situacijo v delovanju društev. Ugotovili smo, da v večini društev sicer članstvo rahlo upada (izjema je Drava iz Augsburga, kjer članstvo narašča), saj se je veliko starejših ljudi vrnilo v Slovenijo, Slovenci, ki so prišli zadnja leta, pa se ne vključujejo množično v društva, vendar pa večina društev še vedno nemoteno deluje in služi svojemu namenu. Prav tako smo ugotovili, da so se vodstva večine društev pomladila, tako da so vodstvene pozicije prevzeli mlajši, starejši pa še vedno aktivno sodelujejo in pomagajo z izkušnjami. Kljub vsemu je potrebno ugotoviti, da so se nekatera društva v zadnjih letih ukinila ali pa praktično niso več aktivna. Nekaj takih društev je v okolico Bodenskega jezera in Essna. Lani se je ukinilo tudi društvo v Berlinu, a se je letos ustanovilo novo društvo, ki se precej povezuje z Nemci. V povezovanju z Nemci tudi sicer vidimo prihodnost za naša društva.

Vsi predsedniki so si bili enotni v izjavi, da so društva še kako pomembna, in da le obe koordinaciji ne bi bili dovolj. Tega mnenja sem tudi sama, saj so med posameznimi društvi velike razdalje in društva delujejo na terenu samem, torej bliže članom. Vsebinska ponudba društev je podobna: kultura, druženje, zabava, s tem, da dajejo posamezna društva večji povdarek kulturi. Vsi se zavedamo, da mora biti ponudba raznovrstna in zanimiva tudi za mladino.

Tudi koordinacija zasleduje podobne cilje. Poskušamo povezovati društva in posameznike in med njimi zgraditi nek most, tako da organiziramo dejavnosti, ki bi pritegnile člane večih društev, npr. nogometni turnir, menjavanje lokacij pri organizaciji sestankov, ki jih povežemo z ogledi mest ali drugačnim druženjem, organizacija gledališke predstave pri večih društev ipd. Na internetni strani koordinacije so zbrane informacije, ki so zanimive za vse Slovence, vodimo seznama vseh prireditev in kontaktnih podatkov.

Večina društev ima svojo internetno stran, prisotna so tudi na Facebooku. Enako velja za koordinacijo, ki prav tako preko interneta oglašuje in nagovarja Slovence, ki si želijo druženja in zabave. Zavedamo se, da obstajata dve vrsti Slovencev, in sicer tisti, ki so že desetletja tu ali so tu celo rojeni in tisti, ki smo prišli v zadnjih letih. Večina nas je potrebovala kako leto ali dve, da smo se vživeli v novo okolje, si našli delo, se naučili jezika, potem pa smo začeli iskati kontakte z drugimi Slovenci. Zaradi tega moramo biti potrpežljivi in počakati, da nas ti “prišleki” sami poiščejo. Smiselno bi bilo organizirati kakšne spoznavne popoldneve, na katerih bi prišlekom pomagali s svojimi izkušnjami in praktičnimi nasveti.

Po nekih podatkih naj bi v zadnjih letih Slovenijo zapustilo ca. 20000 oseb. Polovica teh oseb naj bi odšla v Avstrijo in Nemčijo. V Nemčiji naj bi bilo trenutno ca. 45000 Slovencev.

S predstavniki države (minister, veleposlanica, generalni konzul) smo se dogovorili, da bi enkrat letno organizirali večjo prireditev za vse Slovence v Nemčiji, ki bi bila na višjem nivoju. Tako bi na prireditev lahko povabili tudi nemške prijatelje in partnerje. Prvo tako prireditev bi organizirali v letu 2016, ko Slovenija praznuje 25. obletnico osamosvojitve. Minister se bo povezal z ministrstvom za kulturo, nato dal navodila veleposlanici, ki se bo za realizacijo prireditve povezala z obema koordinacijama. Organizatorja prireditve bi bila tako urad in veleposlaništvo v sodelovanju s slovenskimi društvi v Nemčiji.

Gabrijela Žagar, predsednica koordinacije slovenskih društev v južni Nemčiji in članica Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

Leave a Reply