VABILA

Vabilo ministrice – Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva, Ptuj, 4. – 5. oktober 2012 / Einladung der Minister – Internationaler Zusammenschluss von lokalen Unternehmen, Ptuj, 4. – 5. oktober 2012

Drage rojakinje in rojaki, podjetniki in poslovneži, prijatelji Slovenije, kolegice in kolegi v Sloveniji !

V avgustu smo s strani Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu na večino od društev v Nemčiji že naslovili elektronski dopis s prošnjo za sodelovanje na poslovni konferenci, posvečeni sodelovanju podjetnikov iz Slovenije, predvsem Štajerske, in pa slovenskih podjetnikov z nemškega govornega področja (Nemčije, Avstrije in Švice).
V teh dneh smo opravili več sestankov in s soorganizatorji dorekli veliko podrobnosti, zato vam zdaj v prilogi pošiljamo še zadnjo verzijo programa z ostalimi informacijami.

Odločili smo se, da listo vabljenih razširimo, tako da so vabljeni vsi slovenski podjetniki in prijatelji Slovenije, častni konzuli RS in drugi… z nemškega govornega območja, torej ne le iz Nemčije, pač pa tudi iz Švice, Liechtensteina in Avstrije.
Zaradi bližine Ptuja in madžarske meje vabilo pošiljamo tudi v Porabje, predstavili pa se bosta še slovenski gospodarski ustanovi iz Trsta in Reke (poleg Slovenske gospodarske zveze in Alpsko-jadranskega centra iz Celovca, seveda).

Vodje društev in drugih slovenskih ustanov naprošamo, da priloženi program posredujete slovenskim podjetnicam in podjetnikom, ga objavite na vaši spletnih straneh in v vaših glasilih, radijskih oddajah itd.
Vabljeni so tudi tisti, ki morda še nimajo velikih podjetij, bi pa radi investirali v Sloveniji, odprli tam svoje podjetje, želeli predstavljati katero od slovenskih podjetij v vašem poslovnem svetu in podobno.

Vljudno vas prosimo, da čim prej:
1. sporočite, ali se boste konference lahko udeležili (“pred-prijava”) – izpolnite prijavnico
2. naše vabilo posredujete drugim slovenskim podjetnikom v vašem okolju
3. nam posredujete imena oziroma e-mail naslove drugih slovenskih podjetnikov v vašem okolju, ki bi jim lahko vabilo poslali mi neposredno
4. podate morebitne pripombe, vprašanja, predloge v zvezi s programom.

Vnovič naj poudarimo, da bo Urad kril stroške avtobusnega prevoza iz Nemčije (poglejte program) ter za podjetnike iz drugih držav tudi ENO NOČITEV na Ptuju, predvidoma v hotelu Mitra.
Drugo noč si udeleženci krijejo sami, vendar bo cena gotovo nižja kot je navedeno na hotelski spletni strani (http://www.hotel-mitra.si/).

Prilagamo torej program konference z vsemi ostalimi potrebnimi informacijami ter prijavnico (priloga: Program in prijavnica).
Prosimo, da jo izpolnite in v elektronski obliki najpozneje do 15. septembra pošljete na e-maila: ali .
Na ta emaila lahko naslovite tudi vsa druga vprašanja v zvezi s konferenco.

Konferenco s strani Urada organizirava mag. Bernard Memon in dr. Zvone Žigon.
Vabilo, prijavnico in spremni dopis pošiljamo tudi v nemščini.

V naprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje.

V imenu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu:
Bernard & Zvone

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Liebe Freunde, Unternehmer/Unternehmerinnen und Geschäftsmänner/Geschäftsfrauen, Freunde von Slowenien, Kollegen aus Slowenien!

Im August haben wir an die meisten Vereine in Deutschland eine elektronische Zuschrift geschickt mit der Bitte, dass sie an der Geschäftskonferenz teilnehmen, die der Zusammenarbeit von Geschäftsmännern/ Geschäftsfrauen aus Slowenien, insbesondere aus der Steiermark, und den slowenischen Geschäftsmännern/ Geschäftsfrauen aus deutschsprachigen Gebieten (Deutschland, Österreich und Schweiz) gewidmet ist.

Wir haben uns entschieden, dass wir die Einladungsliste erweitern, so dass alle slowenischen Geschäftsmänner/Geschäftsfrauen und Freunde von Slowenien, Honorarkonsule der RS und andere …aus deutschsprachigen Gebieten, also nicht nur aus Deutschland, sonder auch aus der Schweiz, Liechtenstein und Österreich, eingeladen sind.
Wegen der Nähe der Stadt Ptuj und der Grenze mit Ungarn, schicken wir die Einladung auch nach Porabje, es werden sich aber auch noch zwei slowenische Wirtschaftsinstitutionen aus den Städten Triest und Rijeka vorstellen.

Wir bitten die Vertreter von Vereinen und anderen slowenischen Institutionen, dass sie das beigelegte Programm an die slowenischen Unternehmer und Unternehmerinnen vermitteln und dass sie es auf ihren Internetseiten, in Euren Mittteilungsblättern, Radio-Shows usw. veröffentlichen.
Eingeladen sind auch diejenigen, die vielleicht noch keine großen Unternehmen haben, aber in Slowenien investieren möchten, ein Unternehmen in Slowenien gründen, ein slowenisches Unternehmen in ihrer Geschäftswelt vertreten würden und ähnliches.

Wir bitten Sie freundlich, dass Sie uns baldmöglichst:
1. mitteilen, ob Sie an der Konferenz teilnehmen („Voranmeldung“)-füllen Sie das Anmeldungsformular aus
2. unsere Einladung an andere slowenische Unternehmer in ihrer Umgebung vermitteln
3. die Namen oder E-Mail-Adressen von anderen slowenischen Unternehmern in ihrer Umgebung mitteilen, denen wir die Einladung direkt zuschicken können
4. eventuelle Kommentare, Fragen, Vorschläge zu dem Programm mitteilen.

Noch einmal betonen wir, dass unseres Regierungsamt für Auslandsslowenen die Kosten des Bustransports aus Deutschland (lesen Sie bitte das Programm) übernehmen wird und die Kosten von einer Übernachtung in Ptuj im Hotel Mitra für alle Teilnehmer tragen wird, auch für die Unternehmer aus anderen Ländern.
Die zweite Nacht bezahlen die Teilnehmer selbst, aber sicherlich wird der Preis niedriger sein als er auf der Hotel-Internetseite angegeben ist (http://www.hotel-mitra.si/).

Wie wir schon vorher beschrieben haben, ist diesem Brief auch das Anmeldungsformular und das Programm mit allen erforderlichen Informationen beigelegt (anlagen: Programm Ptuj 2012 und Anmeldung Ptuj 2012).
Wir bitten Sie, dass Sie das Anmeldungsformular spätestens bis 15. September ausfüllen und an die E-Mail-Adresse: oder schicken.
An diese E-Mail Adressen können Sie auch alle anderen Fragen bezüglich der Konferenz schicken.

Die Konferenz wird in unserem Regierungsamt von Mag. Bernard Memon und Dr. Zvone Žigon organisiert.

Wir danken Ihnen im Voraus für ihr Verständnis und ihre Mitarbeit.

Für das Regierungsamt für Auslandsslowenen:
Bernard & Zvone

Leave a Reply