VABILA

Medgeneracijski dialog – tema vseslovenskega srečanja v državnem zboru, 5.7.2012

5. julija  bo v Veliki dvorani Državnega zbora RS potekalo tradicionalno srečanje vseh Slovenk in Slovencev, ki živijo zunaj meja Slovenije, sočasno pa tudi prvi  »parlament« mladih Slovenk in Slovencev iz zamejstva in sveta.

Posebno pozornost in spremljavo k dejavnostim Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je na področju povezovanja mladih pripravil Akcijski načrt sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu ter vsebuje strateške usmeritve, cilje in ukrepe, ki so nastali na podlagi analize stanja, dodajajo tudi na parlamentarni ravni.

Evropski parlament je julija 2012 uradno razglasil leto 2012 za Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Namen evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti je povečati ozaveščenost o soočanju z izzivi, ki jih prinaša staranje in deljenje dobrih praks. Aktivno staranje tudi po mnenju Evropske komisije daje starejšim ljudem možnost, da ostanejo v sferi dela in delijo svoje izkušnje z mlajšimi, da še naprej igrajo aktivno vlogo v družbi in živijo izpolnjujoče življenje.

Spomnimo, da je letošnje leto namenjeno medgeneracijskemu dialogu in da je interes za sodelovanje mladih v slovenskih društvih in organizacijah v nekaterih državah večji, drugod pa manjši. Ker je manjši interes mladih posledica generacijskih razlik in pomanjkanja medgeneracijskega sodelovanja, bodo udeleženci srečanja spregovorili o tistih projektih, ki bi lahko spodbudili sodelovanje oziroma komunikacijo med mlajšo in starejšo generacijo in prenesli znanje in izkušnje med generacijami. Predlogi in izkušnje sodelujočih pa bodo dragocena podlaga za nadgrajevanje in oblikovanje politik Republike Slovenije do Slovencev zunaj njenih meja.

Srečanje bo potekalo med 10. in 18. uro.

Vzporedno bo v državnem zboru na isto temo potekal Prvi »parlament« mladih Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Pričakovanja in izkušnje mladih Slovenk in Slovencev so namreč precej drugačne od izkušenj njihovih staršev in starih staršev, kar je posledica evropskih povezovanj in novih življenjskih situacij. Mladi si želite druženja in povezovanja z vrstniki iz Slovenije, ki presega okvire društva, kraja ali celo države, v kateri živite.

V letu 2011 je pod pokroviteljstvom Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu potekala vrsta dogodkov, ki so imeli za cilj povečati sodelovanje mladih v delu slovenske skupnosti. Eden od njih je bila mednarodna znanstvena konferenca z naslovom »Generacijske razlike kot izziv za izseljenske in zamejske skupnosti v primerjalni perspektivi«, ki je potekala 27. in 28. junija 2011 v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na njej so bili sprejeti sklepi s ciljem povečati medgeneracijski dialog, ki so lahko podlaga tudi za to razpravo. Najdete jih na spletni strani.

V dvorani Državnega sveta bo sočasno potekal prvi »Parlament«mladih Slovencev v zamejstvu in po svetu, v Veliki dvorani Državnega zbora pa vseslovensko srečanje pripadnikov zrelejše generacije. Na koncu obeh srečanj pa bomo v zaključnem delu soočili predloge za boljše in plodnejše medgeneracijsko sodelovanje Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Kot vsako leto doslej bo tudi letos poskrbljeno za kulturni program ob koncu srečanja.

Za več informacij Vam je na voljo sekretar Komisije Tomo Malnarič .

Leave a Reply