OBVESTILA

KO bil 28.4.2012 na sestanku in obisku pri Savi v Frankfurtu. Na sliki njihova sobotna sola.

28.4.2012 se je koordinacijski odbor zbral na sestanku v Frankfurtu. Sprejel nas je novi predsednik Save Igor Kriznar in ostali clani drustva. Po sestanku smo si ogledali tudi njihove drustvene prostore, na kratko zmotili sobotno solo slovenscine, kot je razvidno iz slike, in se skupaj odpravili se na piknik, ki ga je drustvo organiziralo skupaj s pohodom pred bliznjim 1. majem.

Leave a Reply