OBVESTILA

otroška večjezična knjigica LUNA

Posredujem sledečo prošnjo:

iščem POMOČ za prodajo moje večjezične knjige za otroke»LUNA« v Nemčiji.Tukaj je knjiga, ki je na voljo v dveh jezikovnih kombinacijah:*italijanski – nemški – angleški jezik*francoski – nemški – angleški jezik. Knjige s slovenskim jezikom so doživele 2x ponatis in so razprodane v Sloveniji. 54 strani, poučna in kakovostna knjiga.Knjige želim prodati na veliko (po škatlah). Mogoče je ustrezen kupec kak vrtec, društvo, šola. Mogoče kdo ima spletno trgovino za otroke ali kakšen drug prodajni kanal.Če je kdo zainteresiran ali pozna koga drugega, ki bi ga zanimalo naj mi prosim piše.Najlepša hvala, Mojca Stubelj Ars

Večjezične knjige za otroke – MINI POLIGLOTINI

MEDIJI

Intervju s predsednico koordinacije, 21.5.2021

Od 30. minute intervju s predsednico koordinacije Gabrijelo Žagar Ferreyra o delovanju koordinacije slovenskih društev in o projektu ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije.Pripravljamo zloženko, v kateri bomo v besedi in sliki predstavili aktivnosti Slovencev v Nemčiji ob osamosvojitvi, v drugem delu pa se bodo predstavila posamezna društva, katališke misije in slovenski učitelji, ki delujejo v Nemčiji. Zloženka bo naprodaj. Podrobnosti bomo še objavili.

Radio Slovenija – RTVSLO.si

VABILA

Razstava ZDSLU pri Bbk Nürnberg Mittelfranken v počastitev 30 let samostojnosti Republike Slovenije

Utrinki z odprtja gostujoče razstave ZDSLU pri Bbk Nürnberg Mittelfranken v počastitev 30 let samostojnosti Republike Slovenije. Razstava je odprta do 1. 7. 2021 v Galerie BBK VIEW, Veillodterstr. 8, Nürnberg.Vljudno vabljeni!

Impressionen aus der Eröffnung der Gastausstellung ZDSLU im Bbk Nürnberg Mittelfranken anlässlich 30 Jahre Unabhängigkeit der Republik Slowenien. Die Ausstellung läuft bis zum 1. Juli 2021 in der BBK VIEW Gallery in der Veillodterstr. 8, Nürnberg. Herzlich eingeladen!

VABILA

Razstava Prihodnost bivanja / Ausstellung The Future of Living, 1. 6. – 30. 6. 2021, Stuttgart

V centru Stuttgarta (Gleiss Lutz Rechtsanwälte, Lautenschlagerstraße 2170173 Stuttgart) je do konca meseca na ogled razstava Prihodnost bivanja / Future of Living. Predstavljeni izdelki napovedujejo prihodnost bivanja, kjer surovih materialov ni več v izobilju, kjer je treba racionalizirati načine proizvodnje in uporabe človeških virov ter izdelke približati novi generaciji uporabnikov, ki si želijo njim prilagojene rešitve. Te so v tehnološko napredni in inovativni izdelavi, ki jo proizvajalci in oblikovalci združujejo z ljubeznijo do življenja in narave. Predstavljeni izdelki in storitve povezujejo ustvarjalnost s poslovno vizijo. Poudarjajo zgodbe svežih blagovnih znamk, ki izražajo funkcionalnost, strast, inovativne načine uporabe materialov, zlasti lesa, ter nove tehnike proizvodnje, ki se opirajo na regionalno obrtništvo in napredne tehnike trajnostne izdelave.Veseli smo, da razstava gostuje v prostorih odvetniške pisarne Gleiss Lutz, katere partner je častni konzul Republike Slovenije v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg Dr. Matthias Karl.

Noch bis Ende des Monats ist die Ausstellung Future of Living in der Stuttgarter Innenstadt (Gleiss Lutz Rechtsanwälte, Lautenschlagerstraße 2170173 Stuttgart) zu sehen. Die vorgestellten Produkte sagen die Zukunft des Wohnens voraus, in der Rohstoffe nicht mehr im Überfluss vorhanden sind, wo es notwendig ist, die Produktionsmethoden und den Einsatz von Humanressourcen zu rationalisieren und die Produkte einer neuen Generation von Benutzern näher zu bringen, die maßgeschneiderte Lösungen wünschen . Diese befinden sich in technologisch fortschrittlicher und innovativer Fertigung, die Hersteller und Designer mit der Liebe zum Leben und zur Natur verbinden. Die präsentierten Produkte und Dienstleistungen verbinden Kreativität mit einer unternehmerischen Vision. Sie heben die Geschichten frischer Marken hervor, die Funktionalität, Leidenschaft, innovative Verwendungsweisen von Materialien, insbesondere Holz, und neue Produktionstechniken ausdrücken, die auf regionales Handwerk und fortschrittliche nachhaltige Herstellungstechniken basieren. Wir freuen uns, dass die Ausstellung in den Räumlichkeiten Rechtsanwaltskanzlei Gleiss Lutz stattfinden kann, deren Partner der Honorarkonsul der Republik Slowenien im Bundesland Baden-Württemberg Dr. Matthias Karl ist.